ASSURE-model

Hieronder de uitwerking van de laatste opdracht voor in de eerste les. De opdracht was: “Review samen het wat (soort doelen/ inhouden), het hoe (principes mbt leren) en de methode (ontwerpen) in een post op je blog”. De opdracht heb ik samen met mijn Avans Hogeschool collega Anco Scheepers uitgevoerd. We hebben gekozen voor het ASSURE model. We hebben onze review gebaseerd op de onderstaande twee websites:
http://www.utm.edu/staff/grakes/750/750assuremodel.html
http://www.instructionaldesign.org/models/assure.html

Onze review
Het assure-model is toepasbaar op verschillende leerdoelen en inhoudsgebieden. Het model is linear.

Het onderliggende principe van het assure-model is differentiëren: de analyse-stap (de A in Assure). Ken uw leerling is het motto: de docent heeft de plicht om alle (en dan ook echt àlle) leerlingen maximaal te ondersteunen in hun individuele leerproces. Bij de vervolgstappen in de ontwerpmethode, is het uitgangspunt de door-en-door gekende en gedefinieerde leerling.

De eerste vervolgstap is het stellen van doelen en criteria (de S in aSsure, van state objectives).

De twee volgende stappen hangen nauw samen: selecteer het leermateriaal (de s in asSure van select media and materials) en daarna beschrijf hoe ze gebruikt gaan worden (de u in assUre van utilize media and materials).

In de volgende stap wordt de leerling voor het eerst actief betrokken: hij gaat aan de slag met het leermateriaal (de r in assuRe van require performance). In deze fase krijgt de leerling feedback op zijn leeractiviteiten en mag hij hierop reageren. Uiteindelijk weet de leerling dat hij de “correct response” gegeven heeft, door de feedback.

In de laatste stap wordt gecontroleerd of de leerling de in de tweede stap gestelde doelen en criteria behaald heeft (de e in assurE van evaluate).

Mijn persoonlijke noot

Boeiend aan het model vind ik dat er begonnen wordt met kijken naar de leerling. Het uitgangspunt dat je er als leraar voor iedere leerling moet zijn, spreekt me aan. Mijn (vooringenomen?)  indruk is dat er in de meeste modellen vooral gedacht wordt vanuit het leerdoel. Toch doet het geheel wat gekunsteld aan: ik vermoed dat er vooral voor deze volgorde gekozen is omdat er zo een mooier acroniem ontstaat dan SASURE. SASURE (dus beginnen met het doel, daarna de leerling “analyseren” en daarna materiaal selecteren etc, klinkt voor mij  logischer. Pas als je weet wat het leerdoel is, weet je immer gericht op basis waarvan  je de leerlingen moet differentiëren, teneinde ze goed te bedienen. Als je nog niet weet of het leerdoel de stelling van Pythagoras te kunnen toepassen of een nestje in de ringen maken is, is die differentiatie mijns inziens lastig te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *