Curriculum-analyse- deel A,B,C

Hier is hij dan: mijn curriculumanalyse van de opleiding Chemie van Avans Hogeschool. Gepeerassesst door Amber en Martine. Waarvoor dank en hulde! Sommige onderliggende documenten zijn met een wachtwoord beveiligd. Laat het mij even weten als je die wachtwoorden weten wilt.

Ben ik zelf tevreden over deze curriculumanalyse? Redelijk. Het was een behoorlijk ei om te leggen. Er is heel veel feitelijke informatie, die soms bias gaf met de informatie in mijn hoofd. In een aantal iteraties is het uiteindelijk wel gelukt om de feitelijkheid te zoeken, vinden en beschrijven. En wellicht ook daardoor heb ik het idee dat ik net op de verkeerde grondtoon zit en “iets” mis. Deels heb ik dit ondervangen door een paragraaf met opvallende zaken op te nemen: observaties die ik niet kwijt kon in de hokjes van Van den Akkers spinnenweb-model. En zo heb ik die observaties gedocumenteerd, zodat ze niet per se nutteloos geweest zijn.

Hoe ik het” iets” wel had kunnen vinden? Door bottum-up vanuit de onderwijsdocumentatie te gaan werken en te analyseren of wat daar feitelijk opgeschreven is (en derhalve een vorm van ge├»mplementeerd curriculum), ook strookt met de visie van Avans Hogeschool en het beleid van ATGM. Met zoveel vakken (stuk of 90) is dat binnen de gegeven tijd  niet te doen. Ik heb nog overwogen om een steekproef te nemen. En ook dat niet gedaan, omdat de LA2-trein doordenderde. Dezelfde bottum-up benadering had ik ook toe kunnen passen op de periode-evaluaties, door systematisch over de vakken heen te kijken of er knelpunten ervaren worden. Volgens mij weten we veel over hoe studenten de vakken ervaren op micro-niveau en weten we dat het in het algemeen wel goed zit door de resultaten van de NSE (meso-niveau), maar missen we het stukje daartussen: onze eigen verbinding tussen het micro-niveau en het meso-niveau. Daarnaast hoeft de perceptie van de student nog niks te zeggen over de interne consistentie, dus de samenhang tussen het bedoelde en ge├»mplementeerde curriculum. Tot zover wat stof tot nadenken.

Het lijkt nu buiten even minder nat, dus ik ga hardlopen en me daarna storten op mijn herontwerp voor de leerlijn professionele communicatie. En inderdaad…. Uit de curriculumanalyse komt die leerlijn niet per se als zwak punt naar voren. En toch is er veel verbetering mogelijk: daar zijn collega’s en ik het over eens. En studenten ook. Weer zo’n “iets”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *