Curriculumanalysezucht

Vanmiddag weer meer vakjes van de curriculumanalyse ingevuld. Het begint aan de ene kant ergens op te lijken, aan de andere kant heb ik het gevoel dat ik iets heel stoms aan het doen ben. Waarom het ergens op gaat lijken? Het wordt completer. Ik krijg onderbouwd overzicht en weet nu vrij vlot in welk document ik wat kan vinden (CMD+K en dan de hyperlink toevoegen ;)).  Waarom ik het gevoel heb dat ik iets heel stoms aan het doen ben? Enerzijds omdat de lezer met de links naar de documenten nog redelijk wat zoekwerk in het document te doen heeft om de aangehaalde passage te vinden. Anderzijds omdat ik weinig discrepanties vind tussen de verschillende kolommen. En in mijn CA staat achter de vereiste tabel wel een hele waslijst aan dingen die ik in de onderliggende documentatie opvallend vond. Alleen krijg ik dat dus niet in de hokjes van de CA gepropt. Sowieso heb ik natuurlijk niet zo’n hokjesgeest…

Anyway: ik heb mijn eerste versie naar Amber gestuurd, om in ieder geval op deel A alvast feedback te kunnen krijgen. Morgen is weer een dag, nu is er Chardonnay! Het is weer eens wat anders dan de sloten espresso van vanmiddag. En het requiem van Verdi kabbelt op de achtergrond voort.

IMG_6869

Bezoek innovatieve school

Dat was leuk! En leerzaam. Wat me het meest is opgevallen: UniC is een school waar ik me thuis voel. Ik zou er zo aan de slag willen als docent! Misschien toch eens een eerstegraads bevoegdheid overwegen?  Ik vond de sfeer heel prettig en iedereen die ik gesproken heb (leerlingen, leraren en TOA’s) vriendelijk en toegankelijk. En kritisch, open over de worstelingen die er uiteraard ook zijn.

In een eerder bericht schreef ik dat ik deze eeuw nog geen middelbare school van binnen gezien had. Wat ik vandaag ervaren heb, lijkt dan ook weinig op wat ik gewend ben van mijn eigen middelbare scholen. Van mijn bezoek wilde ik vooral leren hoe een middelbare school van nu eruit kan zien. Hoe de leerlingen op doorstuderen op het hbo of de universiteit worden voorbereid. En of motivaktie werkt in de perceptie van leerlingen: of het hen helpt zichzelf te leren kennen en overwogen keuzes te maken voor hun profiel en niveau.

Om met motivaktie te beginnen: ik sprak leerlingen die allemaal over minimaal één van hun motivaktieprojecten vol passie konden vertellen en duidelijk veel plezier in dat project gehad hadden. En nee, niet ieder project was even nuttig of leerzaam en niet ieder groepslid stopt evenveel energie in het project. Voor mij hoort dat bij proberen en bij leren. Dus bij motivaktie. Het presenteren voor de groep is leerzaam en reflecteren op hoe het project uitgevoerd is, ook. Tijdens de uitvoering geven de leerlingen elkaar, onder begeleiding van de mentor, tips en tops en achteraf krijgen ze een gezamenlijke beoordeling. Waar doet met dat aan denken? Oh ja: een proftaak! Het grote verschil is dat het eigenaarschap bij motivaktie fundamenteel anders is. De leerling bedenkt zelf wat hij wil met zijn groep. Daarmee is het een stuk opener dan de casussen die wij aanbieden. En wij moeten ook nog het tempo hoog houden en het ritme strikt: er zijn maar beperkt dagdelen op het laboratorium beschikbaar. Voor die tijd moeten alle praktijkplannen zijn goedgekeurd. En eventueel herkanst. Daarna moeten we een assessment afnemen en het verslag beoordelen. Dus het ritme is bepaald, strak als een metronoom. Samen leidt dat er volgens mij toe dat onze studenten bij een proftaak als snel het gevoel hebben dat ze uitvoeren wat wij voorschrijven. En waarbij wij in de toetsing meer neigen naar toetsen van opgedane kennis, dan kijken naar wat ontwikkeld en geleerd is en hoe is toegepast wat studenten op andere momenten al geleerd hebben. Nu ik dit opschrijf moet ik denken aan de verzuchting van een docent die ik vorige week sprak: “Als ik niet hoefde te beoordelen, was mijn werk een stuk leuker.” Een aantal jaren terug was er de postbus 51 campagne “Drank maakt meer kapot dan je lief is”. Misschien is het anno 2016 tijd voor de docent-equivalent “Beoordelen maakt meer kapot dan je lief is”?

Het bezoek ging toch over innovatie? Ja. Officieel wel. Ik heb ook voor UniC gekozen omdat er een docenten zijn die bijvoorbeeld werken met flipping the classroom (http://www.jelmerevers.nl/category/flippingtheclassroom/) of die screencasts maken met to he point uitleg van wiskundeonderdelen (http://wiskunjeleren.nl). Vormen van innovatie. Waarbij overigens de kanttekening lijkt dat deze innovatie meer vanuit individuele docenten komt die dit vanuit passie doen, dan dat het komt vanuit school met een goede facilitering.  En dat is natuurlijk in onderwijsland geen nieuw of uniek geluid. Helaas. De echte innovatie zit volgens mij in het hele onderwijsmodel. Leren in domeinen (75 leerlingen) en groepen daarbinnen (maatjescirkels). Veel lesuren waarin leerlingen zelf kiezen wat ze willen doen en zich daarvoor inschrijven. Kleinschaligheid, waardoor de docenten van een leerjaar weten wie ze in de klas(sen) hebben en zo hun leerlingen echt kunnen volgen. En dus zoveel als mogelijk maatwerk kunnen leveren. Sociale innovatie, in plaats van technocratische. Al wordt, op last van de overheid, van iedere leerling wel bijgehouden waar hij is, voor ieder lesuur.  Bureaucratie? Of levert het ècht iets op?

En dan het gebouw. Een passend gebouw, zonder bel die ieder lesuur klinkt. Een middelbare school van nu. Ruimtes afgestemd op het onderwijs(model). Dus: heel veel werkruimtes. Waar ook rust heerst en waar ook echt gewerkt wordt, zelfs op de laatste schooldag voor de vakantie. Waar je elkaar kan verstaan (als er gepraat mag worden) en waar je met je groepje kan zitten. Waar je als docent doorheen kan lopen en je leerlingen als vanzelf ontmoet.

Ik heb ook nog een kort kijkje in een les genomen. De leerlingen waren daar aan het lezen. En tot ik binnenkwam en begon te fluisteren met mijn tourguide waren ze daar stil mee bezig.  Nadat de docent vroeg of iedereen klaar was met lezen en het antwoord ontkennend was, gingen ze daar weer mee verder. Met mij aan de andere kant van de deur. De inleiding naar deze activiteit en het vervolg heb ik gemist, maar de werkvorm zou kunnen zijn “lees dit en kijk of je het begrijpt, stel je vragen en ga er dan mee aan de slag” Door dat te faciliteren, help je wellicht studievaardigheden te ontwikkelen. Flip the book in the classroom! Misschien is op deze manier georganiseerde instant-hulp bij het leren van nieuwe stof wel een voorwaarde om tot ouderwets lezen te komen? Een experimentje waard bij bijvoorbeeld levende chemie volgend schooljaar.

Quotes van de dag (vrij weergegeven):

  • “Er wordt hier bijna nooit een leerling eruit gezet. Dus als dat een keer wel gebeurd, is het ook echt meteen een ding.“
  • “Er was een keer een leraar die er op stond om met meneer en U aangesproken te worden. De hele klas weigerde dat.”
  • “Een goede leraar heeft respect voor je, en benadert je niet van bovenaf.”
  • “Ik heb voor deze school gekozen omdat het goed voelde. Op een andere school waar ik ben wezen kijken, had ik het gevoel dat ze je vooral vol met kennis wilden stoppen.”

Kortom: het was een mooie dag! Moeten blogberichten eigenlijk kort zijn?

UniC here I come

Onderweg naar Utrecht. Nog een keer door de vragenlijst gekeken en hem gesplitst in vragen aan medewerkers (aka Petra) en de leerlingenraad. Volgens mij heb ik sinds de reünie van de mavo (ergens in de vorige eeuw) geen middelbare school meer van binnen gezien. Ben erg benieuwd naar de sfeer en de vibe! En hoeveel ik er van oppik: het is nog erg vroeg en ik heb nog geen koffie op. 

En buiten? Buiten is het mistig, nat en koud. Het wordt een mooie dag!

De to-do lijst van vandaag

Bezoek UniC opnieuw ingepland. Ze zijn vast vrolijk daar, ik ga op de laatste schooldag voor de vakantie.

Veder gedoken in NSE-resultaten om meer zinnigs te kunnen zeggen over het bereikte curriculum. Toch leuk, die cijfertjes! De nerd in mij ontwaakt 🙂 Ondertussen komen er steeds meer vetgedrukte vakjes in mijn curriculumanalyse. En dat is goed, want ik zet in vet welke concrete actie ik wil uitvoeren om het vakje definitief te kunnen invullen.

En nu op naar de halve schooldag met als thema netwerken. Ik ben benieuwd. Een korte dag, dus na afloop traditiegetrouw eten Nuenen!

Bezoek UniC Utrecht: voorbereiding

Net de website van UniC (en ontdekt dat mijn schrijfwijze van de naam tot nu toe fout was ;)) uitgebreider bekeken. Zitten mijmeren over wat ik te weten wil komen. Belangrijkste is voor mij de sfeer proeven en een indruk krijgen hoe de eigenheid die duidelijk in de visie verwoord is, gestalte krijgt in het curriculum. Inclusief de selectie en begeleiding van docenten.

Herontwerp: definitieve keuze

Vanmorgen gesproken met de collega die verantwoordelijk is voor de leerlijn “professionele communicatie”. Net als onze directeur juicht zij het toe om deze leerlijn te kiezen als basis voor mijn herontwerp. Dit herontwerp maak ik eerst voor de MLI. Daarna kan ik het, op basis van de feedback en de beoordeling, aanpassen (lees: finetunen) voor het project “Curriculumontwikkeling met ICT” en dan volgend jaar, hopelijk, gaan uitvoeren. Ik heb er zin in!

Nu eerst hardlopen om de verkoudheid eruit te ademen èn al mijn ideeën in mijn hoofd weer wat meer te ordenen. Communiceren kun je leren!

Terugblik op de kick-off “Curriculumontwikkeling met ICT”

Kick-off is geweest. Veel ideeën, veel input. Op korte termijn zijn voortgangstoetsvragen laten maken door studenten met behulp van peerwise en het didactisch verantwoord inbedden van Labarchives goede kanshebbers voor een pilot in P4. Studenten betrekken mag!

Voor het “grote” plan zijn voor mij kanshebbers:

  • Leerlijn professionele communicatie (waarbij de vraag is: Engels meenemen of niet?)
  • Reflectieve leerlijn SLB (of SLB en BLB)

Een geslaagde middag, met veel input.

Met dank aan mijn collega’s en de procesbegeleider van onze groep: Wilfred Rubens. Zijn blog vind je hier.

Herontwerp: mogelijke stip aan de horizon?

Vandaag geploeterd op een doelbepaling voor mijn mogelijke herontwerp van een curriculumonderdeel. Met dank aan Marjolein, Amber en Adriaan. Verschillende vellen volgeschreven, met trappetjes, doelen, subdoelen, gedachten en zo. Vol trots laat ik lezen, mijn stip op de horizon voor mijn herontwerp voor de leerlijnen Engels en Professionele Communicatie: Studenten kunnen in een werkgerelateerde context effectief communiceren (schriftelijk èn mondeling) in zowel het Engels als het Nederlands.

Een mond vol. Twee leerlijnen integrerend. Ambitieus? Ja! Haalbaar? Wellicht. Nodig? Ja en nee. Ik heb de indruk dat onze studenten als ze afstuderen prima effectief kunnen communiceren. Ook in het Engels. Alleen de weg er naar toe kan denk ik beter. Door gerichter te trainen.Wellicht door naar niveau te differentiëren. Meer te spreiden. En natuurlijk door meer peer-assessments en de daaruit voortvloeiende feedback in te passen.

Hoe nu verder? Nog geen flauw idee. Gelukkig is er morgen weer een dag.

Bezoek UniC Utrecht

Een van de opdrachten voor deze periode is het bezoeken van een innovatieve school. Op woensdagochtend 10 februari ga ik naar het UniC in Utrecht: http://www.unic-utrecht.nl.

Waarom deze school? Even kort en puntsgewijs:

  • Ze hebben een aantal docenten in dienst die nog wel eens in de media opduiken, bv Jelmer Evers (http://www.jelmerevers.nl) en Hester Volgens (http://wiskunjeleren.nl).
  • Deze twee docenten werken met blended learning: mijn Academie heeft ambities op dat vlak.
  • Ik ben benieuwd hoe ze motivaktie vormgeven (http://www.unic-utrecht.nl/unic-voor-jou/motivaktie/): het klikt “out-of-the-box” gedacht.
  • En een meer persoonlijke reden: ik ken één van hun leerlingen erg goed en, via hem, een van de docenten. Ik wilde al langer een keer daar gaan kijken en nu kon ik dat mooi combineren.

Tijdens het bezoek ligt het accent op de bovenbouw, omdat daar de leerlingen zitten die een of twee jaar later bij mij in de klas kunnen zitten.