Herontwerp: definitieve keuze

Vanmorgen gesproken met de collega die verantwoordelijk is voor de leerlijn “professionele communicatie”. Net als onze directeur juicht zij het toe om deze leerlijn te kiezen als basis voor mijn herontwerp. Dit herontwerp maak ik eerst voor de MLI. Daarna kan ik het, op basis van de feedback en de beoordeling, aanpassen (lees: finetunen) voor het project “Curriculumontwikkeling met ICT” en dan volgend jaar, hopelijk, gaan uitvoeren. Ik heb er zin in!

Nu eerst hardlopen om de verkoudheid eruit te ademen èn al mijn ideeën in mijn hoofd weer wat meer te ordenen. Communiceren kun je leren!

Herontwerp: mogelijke stip aan de horizon?

Vandaag geploeterd op een doelbepaling voor mijn mogelijke herontwerp van een curriculumonderdeel. Met dank aan Marjolein, Amber en Adriaan. Verschillende vellen volgeschreven, met trappetjes, doelen, subdoelen, gedachten en zo. Vol trots laat ik lezen, mijn stip op de horizon voor mijn herontwerp voor de leerlijnen Engels en Professionele Communicatie: Studenten kunnen in een werkgerelateerde context effectief communiceren (schriftelijk èn mondeling) in zowel het Engels als het Nederlands.

Een mond vol. Twee leerlijnen integrerend. Ambitieus? Ja! Haalbaar? Wellicht. Nodig? Ja en nee. Ik heb de indruk dat onze studenten als ze afstuderen prima effectief kunnen communiceren. Ook in het Engels. Alleen de weg er naar toe kan denk ik beter. Door gerichter te trainen.Wellicht door naar niveau te differentiëren. Meer te spreiden. En natuurlijk door meer peer-assessments en de daaruit voortvloeiende feedback in te passen.

Hoe nu verder? Nog geen flauw idee. Gelukkig is er morgen weer een dag.

Voortgang curriculumanalyse

De vakjes vullen zich. Schermafbeelding 2016-01-29 om 13.18.44

De chaos in mijn hoofd neemt doe. De vraag dringt zich op of dit voor een opleiding die je niet kent niet veel makkelijker zou zijn? Hoe creëer ik de juiste afstand? Hoe kom ik van een mening tot een meer feitelijke analyse? Big data (doe eens #hip) in het klein…. Vandaag wel een verhelderende e-mail van een collega in een reactie op het nieuwe leerplanschema. Strekking: waarom zou de “leerlijn” duurzaamheid wel landen door het in de verschillende vakken te implementeren, terwijl het bij Engels en professionele communicatie niet lukt? Hier zit op zijn minst een interessante perceptie van het (succes van het) curriculum in. En misschien een uitdagende ontwerpopdracht! En ik? Ik ploeter voort.

En na de feedback (ontwerpidee deel 2)

Met dank aan de groep die feedback gegeven heeft, door te schrappen, schuiven, aan te vullen en te structureren. Zie hoe mooi het geworden is! Orde in de chaos. En: fijn dat jullie het een inspirerende vraag vonden.   IMG_6571

Was je er vandaag niet bij en wil je nog iets kwijt rondom “hoe maak je toetsen leuk?”, reageer dan op deze post.

Ontwerpidee

De innovatiebehoefte van ATGM ligt bij de inzet van ICT in het onderwijs. Zie projecten als ViA (Techniek en Economie) en het project wat volgende week start en waar ik aan ga deelnemen: curriculumontwikkeling met ICT.

Mijn eerste ideeën zijn inhoudelijk gericht op een van de volgende onderwerpen:

  • Studieloopbaanbegeleiding
  • De leerlijn professionele communicatie
  • Formatief toetsen
  • De leerlijn Engels

Waar ik me echt op ga richten weet ik nog niet: ik hoop dat de kick-off van het project aanstaande dinsdag wat richting geeft.

Zelf vind ik het belangrijk dat de inzet van ICT doelgericht is, dus niet de inzet van ICT omdat het ICT is (en dus hip). Het middel (in dit geval ICT) moet passen bij de leerdoelen en daar échte meerwaarde bieden voor het leerproces van de student. Vragen die ik heb: wat werkt met betrekking tot blended leren? Wat werkt met de inzet van ICT in het onderwijs? Waar ligt de behoefte van studenten?